Uppdrag

AB Client Development använder sina kunskaper och erfarenheter för att utveckla ditt företag, för att uppnå ökad verkningsgrad och lönsamhet. För oss är varje uppdrag och företag unikt. Här följer några exempel med uppdrag AB Client Development arbetat och arbetar med:

Uppdrag A

Företaget hade som önskemål att få hjälp med att se över sin inköpsmodell. Hela flödet sågs över, från att ha rätt leverantörer till att produkterna anlänt. Målet med uppdraget var att minska företagets TCO (Total Cost of Ownership). Resultatet blev klart lägre inköpspriser, minskade interna kostnader samt ett ökat internt engagemang. Då företaget är i tillväxtfas ger det snabb återbetalning på investeringen.

Uppdrag B

Med sina många kompetenser har AB Client Development varit rådgivare till ett antal mindre företag i allt från skapa strukturer för framtiden, lönsamhetsstöttning, strukturer samt personlig utveckling. I många delar görs detta inom Länsstyrelsen Västra Götalands koncept ”Rådgivning av landsbygdsföretag”.

Uppdrag C

Deras behov var att se över sin kundstock. Efter att en analys gjorts tog vi fram material för kundgenomgångar. Kontentan resulterade i att vi beslöt att attrahera nya kunder samt omförhandla med befintliga kunder och gjorde en attackplan.

Uppdrag D

Agerade bollplank i såväl stort som smått. Företaget är inne på en resa där vi arbetar med att bryta ner företagets nyckeltal för de olika huvudområden vi arbetar inom. För det är olika agendor som krävs per område på både kort och längre horisont, vi kan kalla det olika medicin. Exempel är kundval, prissättning, kostnadsstruktur, personal och investeringar. Alla med samma mål, att öka företagets lönsamhet genom olika åtgärder.

Uppdrag E

Ett företag med ganska komplex situation, relativt liten aktör med stora ambitioner i en konservativ bransch. Dessutom i en värld med teknikskiften där vi skall ligga i klar framkant. Pris- och rabattstrukturer, kundval, marknadsbearbetning och referens i vägvalen framåt är några av de områden vi samarbetade inom. Helt enkelt delaktig i resan till nya höjder, att potentialen finns är vi övertygade om.

För mer information om dessa uppdrag och referenser se kontakt.